Některé aktuality ze září 2013

PŘIHLÁSILI JSTE SE JIŽ NA PARAGRAFIÁDU?

Připomínáme, že uzávěrka přihlášek je v pátek 18. 10. 2013.






Dívkou ČR se 19. 10. 2013 stala naše žákyně Marie Hrušková.



Logo chem Moji milí řešitelé a příznivci KrouChu, je tady nové kolo úkolů, první v tomto pololetí. Ústředním tématem je základní metabolický proces v přírodě, bez něhož bychom tady nikdo nebyli - FOTOSYNTHESA, chcete-li fotosyntéza. Mezi vašimi úkoly je opět křížovka, za níž následují další otázky týkající se tohoto fenoménu. Myslím si tedy, že řešení úkolů pro Vás bude hračka a budete se při něm dobře chemicky bavit. Nejzazším termínem odevzdání vyřešených úloh je pátek 18.10.2013.
Úlohy odevzdávejte tradičně buď osobně mně, nebo svým vyučujícím chemie, případně elektronicky na e-mail krouch.cihelni@gmail.com.
Zadání v docx.

Těším se na všechna Vaše krásná řešení.
Jakub Eduard Syřínek.



Francie 2013 Ve dnech 8. 10. - 12. 10. 2013 navštívili naši žáci Azurové pobřeží.
Fota zde.
Reportáž z Francie v pdf nebo v docx.



Zástupci PřF UP Olomouc nás požádali o zveřejnění nové mobilní aplikace pro středoškoláky STUDUJ PŘÍRODU, kteří hledají na VŠ přírodovědný obor.
Aplikace vznikla na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Bližší informace zde.
Aplikace je k dispozici na http://studujprirodu.upol.cz.
Časopis FORT z PřF UP zde.
Centrum popularizace vědy a výzkumu PřF UP je na www.pevnostpoznani.cz.



17.10. od 8:30 – 17 hodin probíhá v aule VŠB – Technické univerzity Ostrava akce Poznat správnou techniku. Na programu jsou ty nejzajímavější technické vychytávky, science show Dr. Michaela Londesborougha a další. Žáci si mohou prohlédnout některé TU a sami vyzkoušet některé postupy a experimenty.
Bližší informace v pozvánce.



Některé aktuality z předchozího období.


Nahoru



Logo

Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.



  Copyright © 2014, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek    |   web: Josef Ryzí mrcandiess@gmail.com, Tomáš Horut tomas.horut@seznam.cz 777 863 101