Některé aktuality z února 2014

Ples 2014

Fotky ze školního plesu zde.


Ples 2014


Další fotky ze školního plesu - především z vystoupení tříd - zde.

Pokud byste chtěli některou fotku ukrýt, napište na tomas.horut@seznam.cz nebo josef.ryzi@gmail.com.

Video ze školního plesu zde.

Další fotky a videa ze školního plesu jsou na školní síti ve složce O:\Ukoly ve složkách od pana Ševčíka - fotky a od pana Krále - videa.Výsledky olympiády ze ZSV.

1. místo: Martina Šigutová a Adéla Kasperčíková
2. místo: Dita Pyšková, Kateřina Burianová a Filip Bednář
3. místo: Tereza Klegová

Celkem se zúčastnilo 60 soutěžících.
Předmětová komise blahopřeje všem vítězům.Polar

Reportáž z pořadu Studuj u nás televize Polar.
Virtuální prohlídka naší školy.
Vytvořil Matěj Tomík.
Zimbabwe
Výsledky biologické soutěže

1. ročník
1. Jan Šebesta
2. Dominika Nguyen
3. Kristýna Jančíková

2. ročník
1. Karin Břenková
2. Terezie Šostá
3. Jana Břenková

3. ročník
1. Karolina Mičulková
2. - 4. Daniel Folta
2. - 4. Michaela Králíková
2. - 4. Matěj Murín

4. ročník
1. Jakub Eduard Syřínek
2. Ludmila Kohutová
3. Jiří Kašík
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ A ZLETILÉ ŽÁKY

Při podání žádosti o uvolnění z tělesné výchovy je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen k žádosti dodat i lékařský posudek (dle vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, platné od 1. 1. 2014).
Toto opatření se týká žádostí podaných od 1. 2. 2014.Některé aktuality z předchozího období.


NahoruLogo

Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.  Copyright © 2014, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek    |   web: Josef Ryzí mrcandiess@gmail.com, Tomáš Horut tomas.horut@seznam.cz 777 863 101