Některé aktuality z prosince 2014 a ledna 2015

Doplatek na lyžařský kurz

Doplatek na lyžařský kurz 1300,- Kč musí být zaplacen na účet školy - 35434781/0100 ( var. symbol 1002, popis pro příjemce - jméno + třída) do 25.1.2015.
Termín lyžařského kurzu je 22.-27.2.2015 - Kohútka.Den otevřených dveří na fakultě strojní VŠB - TUO

Zájemci o studium na vysoké škole Báňské v Ostravě mohou navštívit strojní fakultu v pátek 30. 1. 2015 od 8.00 hod. Zástupci této školy nám poslali odkaz na informace na facebooku.PK fyziky pořádá akci – Pozorování komety Lovejoy

Dne 20. 1. je Měsíc v novu, tedy v tomto týdnu budou nejpříhodnější podmínky pro pozorování noční oblohy a komety Lovejoy. Se soumrakem jsou nízko na jihozápadě Venuše a slabý Merkur, kousek výše je večer také planeta Mars. Po osmé už můžeme vyhlížet také Jupiter. Ráno je vidět Saturn.
Pokud bude dobrá viditelnost, tak dne 21.1 v 20:00 hod pořádá předmětová komise fyziky pozorování komety na odlehlém místě za městem – K lesu - mapa zde.

Obrázek hvězdné oblohy s vyznačenou dráhou komety a ostatními tělesy.Generál Mikuláš Končický slavil devadesát let!

Generál V roce 2009 měli žáci Gymnázia a SOŠ jedinečnou možnost a využili nabídky válečných veteránů z našeho regionu a Československé obce legionářské. Strávili společně jeden den prohlídkou Národního památníku války v Hrabyni a vybraných částí vojenských opevnění na Opavsku. Jedním z veteránů, kteří akci zorganizovali, byl generál Ing. Mikuláš Končický. Generál Končický patří mezi poslední žijící významné bojovníky československé armády z 2. světové války, kdy jako velitel tanku 1. čs. tankové brigády projel spolu se sovětskou Rudou armádou vítězně východní a střední Evropou až do Prahy. Generál Osvobozoval i náš region a za svá hrdinství obdržel řadu vyznamenání, mimo jiné Řád Bílého lva – nejvyšší české vyznamenání.
Tehdejší žáci i zaměstnanci školy byli velmi poctěni setkáním s panem generálem i jeho kolegy, zejména plukovníkem Adolfem Kaletou. Na začátku tohoto roku oslavil generál Končický úctyhodných devadesát let. Chtěli bychom mu touto cestou za naše zaměstnance a žáky popřát zejména pevné zdraví a elán do dalších let!

Článek v Moravskoslezském deníku.

Gratulaci zaslali žáci a učitelé.
Podpisy studentů.Informace předmětové komise fyziky

Exkurze do planetáriaAstro
Předmětová komise fyziky pořádá pro žáky třídy 1.A, 1.B a 1.S. dne 26.1 exkurzi do ostravského planetária. Žáci shlédnou pořady - Tajné životy hvězd a Hledání hranice Sluneční soustavy, také navštíví Experimentárium, které tvoří interaktivní exponáty určené ke hravému poznávání přírodních zákonů a dějů.Astronomická olympiádaAstro
Do krajského kola Astronomické olympiády kategorie A,B se probojovali tito žáci:
3.B – Anna Klečková, Terezie Šostá, Vojtěch Kaňok a Petr Střálka
4.A – Radek Ostruzska
Předmětová komise fyziky drží palečky a chválí žáky za jejich dosavadní výkon.Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

1. místo Jan Šebesta 2.B 76 b.
2. místo Jakub Chroboczek 2.B 62 b.
3. místo Erik Stankov 1.B 58 b.
Výsledková listina je k nahlédnutí u p. Typovské.
Řešení úloh bude vyvěšeno na nástěnce předmětové komise zeměpisu na bloku A, 2.NP.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.Termín zeměpisné olympiády a exkurze z chemie

V pondělí 12. 1. se 4. a 5. vyuč. hodinu koná školní kolo zeměpisné olympiády (Ty, Rd).
V pátek 16. 1. budou na exkurzi žáci ze 4. roč., kteří jsou v semináři z chemie (Fm).Výsledky školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce

1. místo: Tereza Kišová z 2. B
2. místo: Jan Pavlásek ze 3. B
3. místo: Markéta Řehová z 3. C
Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za přípravu. Tereze Kišové držíme palce v krajském kole.Konverzační soutěž z NJ a projekt Německy mluvící země

Dne 15. 12. 2014 se konala konverzační soutěž z německého jazyka, které se zúčastnily studentky 2. a 3. ročníku gymnázia.
3. místo - Eliška Štychová 2. B
2. místo - Anna Poláková 3. B
1. místo - Anna Klečková 3. B, která bude naši školu reprezentovat v okresním kole této soutěže.

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům blahopřejeme!


Předmětová komise německého jazyka děkuje všem studentkám a studentům, kteří se zapojili do projektu Německy mluvící země a vypracovali prezentaci, ve které měli za úkol připravit několikadenní poznávací program v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. Všechny práce byly prezentovány na Dni otevřených dveří naší školy v prosinci 2014.
Byly vybrány tři nejlepší prezentace, jejichž tvůrci budou v hodinách německého jazyka odměněni pěknými cenami.
Autory prezentací jsou:
2. S - Uhlířová, Dorociáková Sára
3. B - Poláková Anna, Kawuloková Petra, Šostá Terezie, Šigutová Martina
3. B - Klečková Anna, Paljusová Adriana, Täuberová Naomi, Kovalčíková LuciePřednáška NatTech

Přednáška 16. 12. 2014 se seminaristé chemie zúčastnili přednášky NatTech.
Fota.
Virtuální prohlídka naší školy.
Vytvořil Matěj Tomík.Některé aktuality z předchozího období.


Nahoru
Logo

Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.  Copyright © 2014, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek    |   web: Josef Ryzí mrcandiess@gmail.com, Tomáš Horut tomas.horut@seznam.cz 777 863 101