KrouCh - některé aktivity ze školního roku 2011-2012


KrouCh - některé aktivity ze školního roku 2011-2012

KrouCh zahajuje svou činnost 24. 10. 2011.

Aktivit Krouchu se mohou zúčastnit všichni žáci školy.

Chemické výpočty budou probíhat v několika kolech.

Každé kolo bude obsahovat 10 otázek a žák získá za každé kolo body.

Každé kolo bude zaměřeno na určité téma. Téma bude uveřejněno vždy společně se zadáním příkladů předešlého kola.

Učitelé chemie zahrnou účast v KrouChu do výsledné klasifikace.

Příklady budete řešit doma a do daného termínu řešení odevzdáte svým učitelům chemie.

Po ohodnocení budou výsledky vyvěšeny na chemické nástěnce.

Chemické pokusy budou probíhat nepravidelně v některé čtvrtky - po dohodě s L. Horutovou a K. Marečkovou.

Příklady pro první dvě kola zde.
Změna: Máte si z těch příkladů vybrat 10 a odevzdat. To je první kolo.
Příklady za první kolo odevzdejde do 30. 11. do kabinetu chemie nebo svým učitelům chemie.

Logo chem Výsledky 1. kola

1. Ivo Jedlička
2. Vojtěch Václavík
3. Jitka Golembiovská
Pořadí na dalších místech.

A nezapomeňte na soutěž O nejoriginálnější X molekulu!!!

Křižovky v Krouchu
Termín odevzdání je 19. 12. 2011 a řešitelé mohou získat až 10 bodů za obě křížovky dohromady. Odevzdat je můžete Jakubovi Syřínkovi nebo do kabinetu chemie (paní uč. Fucimanová a Horutová).
Zlomte vaz a sbírejte body, každý se bude ve finále hodit...

Křižovky ve wordu 2007
Křižovky v pdf

Pasco 15. 12. 2011 Zájemci o chemii vyzkoušeli vyhodnocování chemických pokusů za pomoci počítače. Fota z akce.

Logo chem Zde je zadání úkolu - poznej kov.
Zadání úkolu v pdf a v v docx a schéma neznámého kovu v pdf

Úkolem je vypracovat všech 6 otázek, lze odevzdat i méně vypracovaných otázek, ale tím se účastník sám připravuje o body. Nejnižším limitem k odevzdání je tedy vypracování alespoň 3 otázek (včetně otázky čís. 3 - ta je povinná!!!). Každý může splněním tohoto úkolu získat až 35 bodů.
Nejzazší termín odevzdání: na Hromnice, tj. 2.února 2012 (Jakubovi Syřínkovi - A219, do kabinetu chemie - p.uč. Fucimanová, Horutová, nebo svým vyučujícím chemie)

V druhém pololetí pak budeme opět navazovat chemickými výpočty, respektive pak jejich 2. kolem.

Užívejte si, bavte se a nezapomínejte na CHEMII...

Těším se na vaši hojnou účast v plnění tohoto úkolu.
Jakub Syřínek.Logo chem Srdečně si vás všechny dovoluji pozvat na 4. přednášku, která bude probíhat v rámci KrouChu v úterý 21. února 2012 ve 14.10 ve třídě 2.A (A 219). Při této slavnostní příležitosti budou též vyhlášeni a oceněni nejúspěšnější řešitelé chemické soutěže v rámci KrouChu probíhající v 1. pololetí školního roku 2011/12.
Samozřejmě zde bude i čas zodpovědět všechny případné dotazy řešitelů k zadáním atp.

Na vaši hojnou účast se těší Jakub Syřínek.

Pozvánka a bližší informace v pdf a v docxLogo chem Přátelé KrouChu, po pauze vyplněné jarními prázdninami, zájezdem do Anglie a Skotska, školením v Jeseníkách, MDŽ a dalšími a dalšími akcemi a význačnými událostmi, už nám začalo sluníčko stoupat po obloze výš a výš a nastal také čas, abychom zase spočítali "něco" z chemického prostředí. Nyní je vašim úkolem vypracovat všech 10 úloh na téma "Molární veličiny". Termín odevzdání vašich řešení je nejpozději v pátek 13.4.2012. Příklady v docx nebo v pdf.
Poradní přednáška řešící problematiku nynějšího kola chemických výpočtů se bude konat v úterý 27.3.2012 ve 14:10 v učebně 2.A (A219)
Těším se na vaše řešení a přeji mnoho zdaru.
Jakub SyřínekLogo chem Milí KrouChaři, je tady nové jarní kolo KrouChu, a kdo počítá správně tak v pořadí již čtvrté. Budeme se nyní zabývat krasovými jevy. Tím jak vznikají, co je pro to důležité a co ne, budeme probírat jeskyně, druhy krápníků, materiál, ze kterého se skládají atd. Přednáška pro toto kolo se bude konat v úterý 15. května 2012 na *** Žofii.
Termín odevzdání vašich řešení je do pátku 18. května 2012.
Bude se těšit na vaše správná řešení a udělejte si třeba nějaký výlet do Českého nebo Moravského Krasu, určitě neprohloupíte, protože kouty naší vlasti to jsou překrásné. Užívejte jara KrouChaři a myslete na naše finále.
Jakub Syřínek. Příklady v docx nebo v pdf
foto

Logo

Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.  Copyright © 2014, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek    |   web: Josef Ryzí mrcandiess@gmail.com, Tomáš Horut tomas.horut@seznam.cz 777 863 101