Elearning - Člověk a příroda - schůzka realizačního týmu5. schůzka realizačního týmu projektu eMan

Dne 28.3.2012 proběhla 5. schůze realizačního týmu. Koordinátor projektu Stanislava Typovská přivítala členy realizačního týmu a provedla hodnocení stavu vytvořených materiálů a seznámení s plánem tvorby v dalším období. ICT koordinátor Pavel Král provedl školení k hodnocení žáků v Moodlu, vytváření podkategorií a zavěrečné hodnocení žáků v rámci připravované soutěže. Manažer projektu Hana Hůlová předala předsedům předmětových komisí ceny do soutěže a poděkovala členům realizačního týmu za jejich práci a předala jim drobné propagační předměty.

Fota z akce

Projekt EMan úvod
Logo

Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.  Copyright © 2014, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek    |   web: Josef Ryzí mrcandiess@gmail.com, Tomáš Horut tomas.horut@seznam.cz 777 863 101