Dosud vytvořené výukové materiály pro chemii v projektu MANMateriály se vytvářejí v průběhu projektu a postupně se doplňují na web.

1. ročník
Laboratorní práce č.1 Bezpečnost
Laboratorní práce č.2 Práce se sklem a plynovým kahanem
Laboratorní práce č.3 Chemické směsi
Laboratorní práce č.4 Typy chemických reakcí
Laboratorní práce č.5 Příprava chemicky čisté látky
Laboratorní práce č.6 Rychlost chemických reakcí
Laboratorní práce č.7 Protolytické reakce
Laboratorní práce č.8 Vodík, kyslík a jejich sloučeniny
Laboratorní práce č.9 Halogeny
Laboratorní práce č.10 Chalkogeny


2. ročník
Laboratorní práce č.1 p prvky 1
Laboratorní práce č.2 p prvky - kovy
Laboratorní práce č.3 s prvky
Laboratorní práce č.4 d prvky
Laboratorní práce č.5 Kvalitativní chemická analýza
Laboratorní práce č.6 Kvantitativní chemická analýza
Laboratorní práce č.7 Uhlovodíky - názvosloví a struktura
Laboratorní práce č.8 Uhlovodíky nasycené
Laboratorní práce č.9 Uhlovodíky nenasycené
Laboratorní práce č.10 Uhlovodíky aromatické


3. ročník
Laboratorní práce č.1 Halogenderiváty
Laboratorní práce č.2 Kyslíkaté deriváty - alkoholy a fenoly
Laboratorní práce č.3 Aldehydy a ketony
Laboratorní práce č.4 Karboxylové kyseliny
Laboratorní práce č.5 Funkční deriváty karboxylových kyselin
Laboratorní práce č.6 Substituční deriváty karboxylových kyselin
Laboratorní práce č.7 Heterocyklické sloučeniny - alkaloidy
Laboratorní práce č.8 Sacharidy
Laboratorní práce č.9 Lipidy
Laboratorní práce č.10 Bílkoviny


Úvod MAN

Fyzika
Biologie
Environmentální výchova
Zeměpis


NahoruLogo

Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.  Copyright © 2014, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek    |   web: Josef Ryzí mrcandiess@gmail.com, Tomáš Horut tomas.horut@seznam.cz 777 863 101