Dosud vytvořené výukové materiály pro enviromentální výchovu v projektu MANMateriály se vytvářejí v průběhu projektu a postupně se doplňují na web.

Záznamový arch ke stažení ve wordu.

4. ročník

Pracovní list č.1 Záření jako EF
Pracovní list č.2 Světlo jako EF
Pracovní list č.3 Teplo jako EF
Pracovní list č.4 Vzduch jako EF
Pracovní list č.5 Voda jako EF
Pracovní list č.6 Vztahy mezi populacemi
Pracovní list č.7 Potravní řetězec a potravní nároky
Pracovní list č.8 BGCH cykly
Pracovní list č.9 Základy krajinné ekologie
Pracovní list č.10 Význam organismů pro člověka
Pracovní list č.11 Speciace a extinkce
Pracovní list č.12 Biodiverzita, biomy, invaze
Pracovní list č.13 Smlouvy a instituce na ochranu přírody
Pracovní list č.14 Vývoj člověka, vývoj vztahu člověk - příroda
Pracovní list č.15 Trvale udržitelný rozvoj
Pracovní list č.16 Globální problémy
Pracovní list č.17 Globální problémy a rozvojové cíle
Pracovní list č.18 Negativní vlivy prostředí na organismus
Pracovní list č.19 Ekologické katastrofy
Pracovní list č.20 Separace komunálního odpadu


Úvod MAN

Chemie
Biologie
Fyzika
Zeměpis


NahoruLogo

Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.  Copyright © 2014, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek    |   web: Josef Ryzí mrcandiess@gmail.com, Tomáš Horut tomas.horut@seznam.cz 777 863 101