Dosud vytvořené výukové materiály pro fyziku v projektu MANMateriály se vytvářejí v průběhu projektu a postupně se doplňují na web.

První strana protokolu ke každé LP - použít v LP:
ve wordu 2003

Vzor protokolu ke stažení - nepoužívat v LP:
ve wordu 2003
ve wordu 2007
v pdf

1. ročník
Laboratorní práce č.1 Bezpečnost, měření, chyby měření
Laboratorní práce č.2 Přímá a nepřímá metoda měření
Laboratorní práce č.3 Pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný
Laboratorní práce č.4 Pohyb křivočarý, složené pohyby
Laboratorní práce č.5 Dynamika, měření součinitele tření
Laboratorní práce č.6 Práce, energie, výkon
Laboratorní práce č.7 Gravitační pole
Laboratorní práce č.8 Mechanika tuhého tělesa
Laboratorní práce č.9 Mechanika kapalin a plynů
Laboratorní práce č.10 Závěrečné shrnutí


2. ročník
Laboratorní práce č.1 Bezpečnost, ověření kinetické teorie
Laboratorní práce č.2 Termodynamika, vedení a proudění tepla
Laboratorní práce č.3 Určení měrné tepelné kapacity
Laboratorní práce č.4 Molární veličiny
Laboratorní práce č.5 Ideální plyn, stavové rovnice, kruhový děj, tepelné motory
Laboratorní práce č.6 Struktura a vlastnosti pevných látek
Laboratorní práce č.7 Struktura kapalin
Laboratorní práce č.8 Změny skupenství
Laboratorní práce č.9 Mechanické kmitání
Laboratorní práce č.10 Mechanické vlnění, zvuk


3. ročník
Laboratorní práce č.1 Bezpečnost, měření proudu a napětí
Laboratorní práce č.2 Elektrostatika
Laboratorní práce č.3 Elektrický odpor kovového vodiče
Laboratorní práce č.4 Polovodičová dioda, elektrolýza
Laboratorní práce č.5 Magnetické pole
Laboratorní práce č.6 Alternátor, transformátor
Laboratorní práce č.7 Obvody střídavého proudu
Laboratorní práce č.8 Index lomu
Laboratorní práce č.9 Optika vlnová
Laboratorní práce č.10 Optické zobrazování-čočka


Úvod MAN

Chemie
Biologie
Environmentální výchova
Zeměpis


NahoruLogo

Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.  Copyright © 2014, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek    |   web: Josef Ryzí mrcandiess@gmail.com, Tomáš Horut tomas.horut@seznam.cz 777 863 101