Informace z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v OlomouciNaše škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Pro zájemce o studium na Přírodovědecké fakultě v Olomouci

Pro studenty připravili naši kolegové z Olomouce stránku http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/, kde studenti najdou důvody, proč studovat na PřF, brožuru pro zájemce o studium s přehledem oborů, nabídku stipendií včetně ubytovacího stipendia a odkaz na elektronickou přihlášku.

Leták pro info o studiu v pdf.2. kolo přijímacího řízení

Vzhledem k tomu, že nebyla zcela naplněna kapacita některých oborů otevíraných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016, vyhlašuje děkan 2. kolo přijímacího řízení. Termín pro podání přihlášek je do 15. července 2015.
Více informací studenti naleznou na stránce zde.
Leták k 2. kolu v pdf.Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka výukových programů pro žáky naší školy v nově vznikajícím science centru Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci. Tato nabídka platí exkluzivně v době od 9. března do 16. dubna 2015 a je součástí testovacího provozu muzea.
Oficiálně bude provoz zahájen 17. dubna 2015 v rámci 50. výročí festivalu AFO, kdy Pevnost poznání otevře hvězda světové vědy Richard Dawkins, který je jedním z nejvýznamnějších biologů 20. století.

Kdo má o hodinovou prohlídku interaktivního centra s programem zájem, domluví se v kabinetě fyziky. Návštěva před otevřením je pro naši školu ZDARMA.
Denně se lektoři mohou věnovat max. 60 žákům.
Od poloviny dubna pak na stránkách www.pevnostpoznani.cz najdete aktuální výukové programy na celý školní rok.Setkání zástupců fakultních škol Přírodovědecké fakulty v Olomouci

Olomouc 2014 8. 12. 2014 proběhlo v Olomouci na přírodovědecké fakutě setkání zástupců fakultních škol. Za naši školu se akce zúčastnila Lenka Horutová.
S materiály z fakulty a možnostmi studia budou seznámeni žáci čtvrtého ročníku.
Zájemci si mohou prohlédnout i informace ve stojanu u kabinetu chemie.
Na fotkách přírodovědecká fakulta a její okolí s vysokoškolskými kolejemi.
Kalendář akcí pořádaných PřF UP v pdf.
Přehled otevíraných studijních oborů přírodovědecké fakulty 2015/2016 v pdf.
Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 najdou zájemci o studium přehledně v jedné publikaci, kterou lze stáhnout ve formátu pdf.
Možnosti studia na přírodovědecké fakultě - prezentace ze setkání zástupců fakultních škol v pdf.1.2.2014 byl jmenován děkanem Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc.,Ph.D., dále proděkanem pro mimouniverzitní spolupráci, pod kterého spadá i spolupráce s fakultními školami, byl jmenován prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Z návštěvy chemických laboratoří v minulém školním roce.

Z návštěvy fyzikálních laboratoří.

Internetové stránky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci www.prf.upol.cz


Zpravodaj PřF UP v roce 2014

Číslo 1

Číslo 2

Číslo 3

V pátek 26. září 2014 se v Olomouci uskuteční od 18:00 do 24:00 celoevropská vědecko-popularizační akce Noc vědců 2014.
Bližší informace v letáku a webové stránky http://www.pevnostpoznani.cz/noc-vedcu.
Logo

Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.  Copyright © 2014, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek    |   web: Josef Ryzí mrcandiess@gmail.com, Tomáš Horut tomas.horut@seznam.cz 777 863 101