Projekt Man and Nature - Člověk a příroda experimentálně - Školení - SepetnáŠkolení Sepetná

Datum: 14. 3. - 15. 3. 2009

Účastníci březnového školení získali návod, jak ve školní praxi převádět výchovně vzdělávací strategie do klíčových kompetencí učitelů a žáků, jak metodicky postupovat při tvorbě vlastních výukových materiálů, jak hodnotit. V diskusi byly konzultovány aplikace v jednotlivých přírodovědných předmětech.

Projekt Man úvod
Školení - Sepetná - březen foto
Logo

Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.  Copyright © 2014, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek    |   web: Josef Ryzí mrcandiess@gmail.com, Tomáš Horut tomas.horut@seznam.cz 777 863 101